Računarski sistem

Računarski sistem čine: hardver i softver. Hardware = Gvоžđuriја,tо је bukvаlаn prеvоd оvе rеči sа еnglеskоg. Hardver (hardware) – fizički deo računarskog sistema. Hardver оbuhvаtа svе оnе dеlоvе računаrа kоје mоžеmо rukоm dа dоdirnеmо ili drugаčiје „fizičkе“ dеlоvе rаčunаrа. Software = Prоgrаm, su svi prоgrаmi kојi sе mоgu instаlirаti nа јеdаn rаčunаr. Prоgrаm је niz kоmаndi, instrukciја, nаrеdbi pо kојimа rаčunаr izvršаvа оdrеđеni zаdаtаk. Računarski hardver ne može da izvrši nijednu aktivnost bez prethodno dobijene instrukcije. Te instrukcije nazivamo softverom ili računarskim programima.Softver (software) – omogućava hardveru da radi. Softver -predstavlja skup instrukcija ili programa na osnovu kojih hardver izvršava određene zadatke (obrada podataka, ulaz, izlaz, …). Može da se definiše kao zbir informatičkih programa, procesa, pravila,dokumentacije i datoteka u vezi, koji čine deo operacija jednog informatičkog sistema. Softver je u srcu svih kompjuterskih aplikacija i on omogućava korisniku da koristi računar da bi ostvario željeni cilj. On obuhvata sve raspoložive programe na datom računaru za rešavanje korisničkih zadataka,kao i programe koji su specijalno pisani za efikasno korišćenje i održavanje računara. Postoji sistemski i aplikativni softver. Sistemski softver -softver za upravljanje kompjuterskim sistemom na osnovnom nivou, nezavisno od konkretne primene kompjutera od strane korisnika i od konkretnog kompjuterskog sistema. Predstavlja osnovu za funkconisanje aplikativnog softvera. Aplikativni softver – softver namenjen specifičnim upotrebama od strane korisnika za rešavanje konkretnih problema. Obuhvata programe za obradu teksta, video igre, softver za knjigovodstvo, navođenje raketa, itd.

Advertisements

Informatika

Computer

Informatika kao nastavni predmet: počela se izučavati u drugoj polovini prošlog veka, prvo na visokoškolskim studijima. Tek početkom 80-ih godina prošlog veka nastava informatike se uvodi u srednje škole. Polovinom 90-ih (1985 god.) Informatika se, kao izborni predmet uvodi u osnovnu školu i do danas ima takav status.

Učenici treba da se upoznaju sa:

  • osnovnim terminima i pojmovima iz informatike i informatičkih tehnologija
  • pojmom, suštinom i značajem informacije i komunikacije
  • predmetom, ciljevima, suštinom i značajem informatike
  • rukovanjem sa osnovnim hardverskim uređajima kompjuterskog sistema
  • primenom adekvatnih softverskih alata
  • oblastima i sadržajima drugih nastavnih predmeta koji su tesno povezani sa informatikom
  • Da se profesionalno informišu i usmeravaju za  profesije u informatici;
  • Rešavanjem školskih zadataka primenom informatike i informatičkih tehnologija.

Multimedija

Pojam multimedija (multimedia) – potiče od latinskih reči multus (mnogi) i medium (medijum). Multimedija predstavlja integraciju različitih medijskih elemenata koji su u osnovi samostalni sadržaji. Multimedija je informacija predstavljena ili memorisana u kombinaciji teksta, grafike, zvuka, animacije i videa objedinjenih pomoću računara. Multimedija su aplikacije i dokumenti poboljšani dodavanjem zvuka, animacije ili videa; u najširem smislu  programska podrška koja korisnicima omogućuje pristup ovim medijima. Interaktivna multimedija – korisnicima je omogućena kontrola nad aplikacijom, ako je dodata struktura hiperveza – hipermedija. Hipermedija nastaje kada se u hipertekst dodaju slike, animacija, zvuk,video, itd. Koristi se za WWW (World Wide Web). Hipertekst  je tekst, prikazan na računaru, koji sadrži linkove ka drugim tekst dokumentima. Čitalac može jednostavnim klikom na link da otvori drugi tekst koji detaljnije objašnjava tu reč.